Alle Kurse
Dummy
Huführerschein
Junghunde
Mantrailing
Mantrailing_TG
Winter 2022
Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
M/TG20_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
23.09.2022
23.09.2022
25.00 €
ausgebucht
H/K2/2022
Hundeführerschein BHV
fester Kurs
02.10.2022
11.03.2023
200.00 €
M/K4/2022
Mantrailingkurs Anfänger Fortgeschrittene
fester Kurs
07.10.2022
28.10.2022
100.00 €
ausgebucht
M/TG21_A/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
07.10.2022
07.10.2022
25.00 €
M/TG21_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
07.10.2022
07.10.2022
25.00 €
J/K6/2022
Alltagstraining meets Potpourri
fortlaufender Kurs
08.10.2022
10.12.2022
Ticket
ausgebucht
D/K6/2022
Dummykurs Fortgeschrittene
fester Kurs
08.10.2022
10.12.2022
160.00 €
ausgebucht
D/K9/2022
Dummy Trainingsgruppe leicht Fortgeschrittene
fortlaufender Kurs
09.10.2022
11.12.2022
16.00 €/1 Termin
M/TG22_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
14.10.2022
14.10.2022
25.00 €
M/TG23_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
14.10.2022
14.10.2022
25.00 €
ausgebucht
M/TG19_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
21.10.2022
21.10.2022
25.00 €
M/TG24_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
21.10.2022
21.10.2022
25.00 €
D/K5/2022
Dummy for Fun
fortlaufender Kurs
22.10.2022
03.12.2022
16.00 €/1 Termin
M/TG25_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
28.10.2022
28.10.2022
25.00 €
M/TG26_C/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
28.10.2022
28.10.2022
25.00 €
M/K5/2022
Mantrailingkurs Anfänger Fortgeschrittene
fester Kurs
04.11.2022
25.11.2022
100.00 €
ausgebucht
M/TG23_A/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
04.11.2022
04.11.2022
25.00 €
ausgebucht
M/TG24_A/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
18.11.2022
18.11.2022
25.00 €
ausgebucht
D/K10/2022
Dummytraining für Jagdhunde
fester Kurs
20.11.2022
11.12.2022
70.00 €
D/K11/2022
Dummytraining für Familienhunde Basiskurs
fester Kurs
20.11.2022
11.12.2022
65.00 €
M/TG25_A/2022
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
02.12.2022
02.12.2022
25.00 €
ausgebucht