Alle Kurse
Dummy
Huführerschein
Junghunde
Mantrailing
Welpen
Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
J/K3/2021
Junghunde
fortlaufender Kurs
29.05.2021
31.07.2021
Ticket
beendet
D/K2/2021
Dummykurs Anfänger I
fortlaufender Kurs
04.06.2021
23.07.2021
Ticket
beendet
J/K2/2021
Juhu I Apportieren
fortlaufender Kurs
05.06.2021
31.07.2021
Ticket
beendet
W/K5/2021
Welpenkurs
fortlaufender Kurs
05.06.2021
09.08.2021
Ticket
beendet
W/K6/2021
Welpenkurs
fester Kurs
02.07.2021
27.08.2021
150.00 €
beendet
D/T2/2021
Dummy Trainingsgruppe
fortlaufender Kurs
21.07.2021
29.09.2021
150.00 €/10 Termin
J/K4/2021
Trainigsspaziergang Junghunde II
fortlaufender Kurs
27.07.2021
30.11.2021
75.00 €/5 Termin
D/K3/2021
Dummykurs Anfänger II
fester Kurs
06.08.2021
24.09.2021
120.00 €
ausgebucht geschlossen
W/K7/2021
Welpenkurs
fester Kurs
07.08.2021
25.09.2021
135.00 €
ausgebucht geschlossen
J/K5/2021
Junghunde I
fester Kurs
07.08.2021
11.09.2021
90.00 €
beendet
M/K1/2021
Mantrailing Workshop
fester Kurs
29.08.2021
05.09.2021
125.00 €
beendet
W/K8/2021
Welpenkurs
fester Kurs
03.09.2021
29.10.2021
135.00 €
M/T2/2021
Trainingsgruppe Mantrailing
fortlaufender Kurs
03.09.2021
10.12.2021
100.00 €/4 Termin
M/T3/2021
Trainingsgruppe Mantrailing
fortlaufender Kurs
03.09.2021
10.12.2021
100.00 €/4 Termin
J/K11/2021
Trainingsspaziergang Junghunde I
fortlaufender Kurs
07.09.2021
28.09.2021
60.00 €/4 Termin
M/T1/2021
Trainingsgruppe Mantrailing
fortlaufender Kurs
15.09.2021
16.02.2022
100.00 €/4 Termin
W/K9/2021
Welpenkurs
fester Kurs
09.10.2021
11.12.2021
150.00 €
D/K5/2021
Dummykurs III (leicht) Fortgeschrittene
fester Kurs
09.10.2021
18.12.2021
150.00 €
ausgebucht
J/K7/2021
Junghunde I
fester Kurs
09.10.2021
11.12.2021
150.00 €
J/K8/2021
Junghunde I
fester Kurs
09.10.2021
11.12.2021
150.00 €
J/K9/2021
Juhu I Apportieren
fester Kurs
09.10.2021
11.12.2021
150.00 €
D/T3/2021
Dummy Trainingsgruppe
fortlaufender Kurs
11.10.2021
13.12.2021
150.00 €/10 Termin
D/K7/2021
Dummywanderung
fester Kurs
24.10.2021
24.10.2021
45.00 €
H/K1/2021
Kurs zur Vorbereitung Hundeführerschein für LoL
fester Kurs
31.10.2021
06.03.2022
120.00 €
D/K8/2021
Dummywanderung
fester Kurs
21.11.2021
21.11.2021
45.00 €
D/K10/2021
Dummywanderung
fester Kurs
19.12.2021
19.12.2021
45.00 €
D/T1/2022
Dummy Trainingsgruppe
fortlaufender Kurs
03.01.2022
28.03.2022
150.00 €/10 Termin